Kadry i płace – kilka wypłat w tym samym okresie

05 listopada 2018

Kadry i Płace
Problem: Ogranizacja wypłaty z umowy na kilka rachunków w jedym miesiącu na różne kwoty.
Rozwiązanie: Przygotowałem umowę o pracę na formularzu pracownika i nie wskazałem na jakiej dokładnie liście będę wypłacał kwoty z tej umowy. Następnie stworzyłem 3 listy płac typu umowa o symbolach U1, U2, U3 (koniecznie – program nie dopuści 3 list w jednym miesiącu o tym samym numerze). Na każdej z tych list płac umów wypłacam kwotę która wynika z ustaleń z pracownikiem (w moim przypadku 1500, 1800 i reszta pozostała). W oknie wypłaty wskazujemy schemat płatności (ikonka tabelka z pieniążkami) i ustalamy jak będzie wypłacona ta wypłata (w przypadku gdy kwoty z tych 3 wypłat mają iść na 3 różne rachunki bankowe, jeśli nie to zostawiamy ten punkt bez zmian wtedy wszystko pójdzie domyślną formę płatności pracownika).
Po zakończeniu sprawdzam czy wszystko się poprawnie wypłaciło na zestawieniu list płac i liście wypłat pracownika.

 

Inne wpisy