Podział kwot w rejestrze VAT zakupu

05 listopada 2018

Funkcjonalność która przyśpiesza wprowadzenie dokumentów do rejestrów VAT i zastępuje ręczne wyliczenie kwot na kalkulatorze. W przypadku gdy odliczamy tylko część kwoty VAT na deklaracji, to na dokumencie faktury zakupu należy wykazać taką pozycję w 2 zapisach, ręcznie wyliczając kwoty netto i ustawiając odpowiednio pola.
Można ten proces uprościć i wprowadzić całą wartość netto faktury, a następnie klikając prawym przyciskiem myszki wybrać opcję „Podziel odliczenia Tak / Nie”.

W oknie wybieramy procent i które kwoty obejmuje podział, a następnie zatwierdzamy. Program automatycznie rozbije kwoty na podlęgające i nie podlegające odliczeniu wg wybranego %

Inne wpisy