Przemysł 4.0


Inteligentne fabryki z cyber-fizycznymi systemami produkcji w otoczeniu:

Internetu ludzi (sieci społecznościowe i biznesowe)
Internetu rzeczy (inteligentna mobilność)
Internetu usług (inteligentne sieci i logistyka)
Internetu danych (inteligentne budynki i mieszkania)