##kadry

05 listopada 2018

Kadry i płace – kilka wypłat w tym samym okresie

Kadry i Płace Problem: Ogranizacja wypłaty z umowy na kilka rachunków w jedym miesiącu na różne kwoty. Rozwiązanie: Przygotowałem umowę o pracę na formularzu pracownika i nie wskazałem na jakiej dokładnie liście będę wypłacał kwoty z tej umowy. Następnie stworzyłem 3 listy płac typu umowa o symbolach U1, U2, U3 (koniecznie – program nie dopuści […]

Więcej